Oct 042016
 

Turiu tokį pomėgį – prieš kiekvienus rinkimus stengiuosi peržiūrėti įvairių partijų sąrašus ieškodamas juose į politiką nusprendusių pasukti sportininkų, o  partijų programose – sportinių planų.

Tekstas: Dalius Matvejevas
Facebook | Instagram | Snapchat | Twitter

Ta patį padariau ir dabar. Taip, sporto reikalai nėra patys svarbiausi valstybei, bet jei neapsisprendžiate už ką balsuoti, gal padės ir šis kampas. Tiesa, įvairių kovotojų su korupcija, mafija ir pan. programų neieškojau, nemanau, kad verta gaišti tam laiką.

O kalbant apie kitus, jei sportas, visuomenės sveikatinimas jums yra svarbi tema, tai šių rinkimų kontekste jau dabar galite iš galvos išmesti konservatorius, Paksą ir Skvernelį su Karbauskiu. Visi jie nerado reikalo apie sportą bent užsiminti.

Sporto žmonės sportą pamiršusiose partijose (įvairių buvusių kokių nors federacijų prezidentų, sporto skyrių vadovų ar šiaip sportui neabejingų žmonių ir pan.  neskaičiuoju):

TS-LKD
24. Sergejus Jovaiša

Valstiečiai
10. Dainius Kepenis
20. Kęstutis Smirnovas

Iš ankstesnių rinkimų esu išmokęs, kad atsidarai kokios nors partijos programą pdf formate, spaudi ctrl+f ir ieškai „sport“. Taip pat esu įpratęs, kad daugiausiai paieškos rezultatų būna apie ekSPORTą ir tranSPORTą. Apie tiesiog sportą būna mažai. Bet kad pas konservatorius šį kartą tai temai nebus skirta visiškai jokio dėmesio, nustebino labai stipriai.

Na nebent užskaitysime štai šiuos tris sporto paminėjimus TS-LKD programoje:

– Valstybines pensijas ir rentas suskirstysime į skiriamas pagal profesiją (mokslininkai, pareigūnai ir kariai,  teisėjai,  sportininkai,  menininkai  ir  kt.)

– Tautinių bendrijų politikos problemos. Vilniaus rajono gyventojų dalyvavimas kultūros ir sporto renginiuose yra 5 kartus mažesnis nei Kauno rajone.

– Šiuo metu nustatyta priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka numato papildomus balus ir privalumus tiems mokiniams, kurie yra pasižymėję sporte ar mokslinėse olimpiadose, taip pat yra vertinamas anglų, prancūzų ar vokiečių kalbų žinojimas.

Ir tai yra viskas. Na, dar Šventosios uostą žadama, be daug ko kito, pritaikyti ir sportiniam buriavimui. Dabar jau tikrai perskaitėte viską, ką konservatoriai savo programoje sukūrė sporto tema.

Nieko nesakyčiau, jei taip pat būtų pamirštama ir kultūra. Nes sportas ir kultūra visada eina kartu kaip dvyniai. Bet ne, ne šį kartą. Apie kultūros reikalus plačiai dėsto visi rinkimų dalyviai.

Štai valstiečių išmintis:

GYVYBINGA LIETUVOS KULTŪRA – PILIETIŠKOS IR DARNIOS VISUOMENĖS PAGRINDAS

– Įtvirtinsime strateginį Lietuvos kultūros vaidmenį valstybės politikoje

– Atnaujinsime kultūros finansavimo sistemą sudarydami daugiau galimybių puoselėti kultūrą regionuose.

– Atnaujinsime kultūros infrastruktūrą.

– Didinsime kultūros prienamumą visoje Lietuvoje

O štai konservatorių:

KULTŪROS POLITIKA

Pagrindiniai mūsų įsipareigojimai kultūros politikos srityje:
1) Plėtosime visuminę kultūros sampratą bei užtikrinsime glaudžią kultūros politikos sąsają su švietimo sistema; skatinsime platesnį visuomenės įsitraukimą į kultūros gyvenimą;
2) Kultūros politikos valdymo srityje sustiprinsime Kultūros tarybos vaidmenį;
3) Skirsime ženkliai didesnius resursus lietuviško kino menui remti; įgyvendinsime kvotinę nacionalinio kultūrinio turinio skatinimo sistemą;
4) Išplėsime kultūrinei žiniasklaidai bei kultūros paveldo išlaikymui ir restauravimui skiriamus valstybės resursus; sudarysime palankias sąlygas kultūrinių industrijų plėtrai;
5) Sukursime naują kultūros mecenavimo tvarką ir menininkų socialinių garantijų sistemą.

TS-LKD netenkina kultūrinės  žinaisklaidos  marginalizacija, kuri susijusi su  ydingu ratu ir viena iš jo sukimosi priežasčių – per menka valstybės parama. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas  buvo  sumanytas  kaip  vienas  svarbiausių  nekomercinių  projektų  Lietuvos  žiniasklaidoje rėmimo instrumentas. Deja, šiandien šis Fondas sulaukia labai daug kritikos, kuri susijusi pirmiausia su  tuo,  kad  jam  tenka  skirstyti  paramą  ne  tik  kultūros,  edukacijos,  pilietiškumo  skatinimo,  bet  ir regioninės žiniasklaidos projektams.

Visos partijos taip pat prirašę eilines paklodes apie sveikatos apsaugą. Bet aukščiau išvardintos – tik apie ligonių gydymą, o ne apie ligų prevenciją, kur ir reikalingas sportas.

Jei skaitys šitą kas nors iš konservatorių, norėčiau jūsų paklausti:

– Žadate priversti televizijas ir radijo stotis tam tikrą procentą eterio laiko skirti lietuviškiems kūriniams. O kaip dėl sporto? Kiek procentų eterio LRT turėtų skirti sporto transliacijoms (nemokamai federacijoms)? Leisiu sau priminti, kad yra toks kanalas „LRT kultūra“, bet nėra „LRT sportas“.

– Skirsite daugiau resursų kultūrinei žiniasklaidai. Kiek žinau, turime ne vieną kultūrai skirtą leidinį ir keletą interneto tinklalapių. Sporto leidinių neturime nė vieno (išskyrus simbolinį labiau dėl istorinės reikšmės kartą per mėnesį tebeleidžiamą laikraštį „Sportas“), taip pat du bendrai sportui ir po porą atskirai futbolui bei krepšiniui skirtų tinklalapių (kurie, beje, vos išgyvena, dėl pinigų trūkumo samdo beveik vien tik studentiško amžiaus žmones, o dėl įstatyminių apribojimų beveik visi mokesčius moka užsienyje).

– Na ir dėl smagumo. Jei vis dėlto teks būti valdžioje ir turėsite sveikinti Rūtą Meilutytę, Laurą Asadauskaitę, irkluotojus ir kitus sportininkus su pergalėmis, kaip drįsite pasakyti, kad jums rūpi sportas?


untitled1 Kada pastarąjį kartą skaitėte garsaus užsienio sportininko biografiją?

Nežinote, kur tokių knygų galima įsigyti? O gal domina knygų apie sportą mainai?

Spauskite ČIA!


Tiek apie tuos, kurie pamiršo. Ką konkrečiau pamiršo kviečiu skaityti tų, kurie nepamiršo, apžvalgoje.

LSDP

82. Algirdas Raslanas
141. Antanas Sireika

Skaitant LSDP programos skyrių „Sportas ir sveika gyvensena“ akivaizdu, kad mintys iš Kūno kultūros ir sporto departamento iki valdančiosios partijos atkeliauja, tik trūksta ryžto daug ką pasakyti tiesiai šviesiai. Todėl prirašyta, kad „Peržiūrėsime sporto finansavimo politiką“, „Parengta nauja sporto finansavimo tvarka suteiks galimybes“ ir pan. Galima nujausti apie ką kalba, bet vis dėlto norėtųsi tai matyti juodu ant balto, o ne tarp eilučių. Taip pat norėtųsi sužinoti ne kad „Dviem trečdaliams Lietuvos moksleivių bus sudarytos galimybės lankyti neformaliojo ugdymo įstaigą (sporto, meno ar mokslo būrelį)“, o kaip tai bus padaryta?

Dabar apie tai, kas yra juodu ant balto ir labai gali būti, kad stipriai prasilenks su porinkimine tikrove:

– Kūno kultūros ir sporto fondui bus skirti 3 proc. akcizo pajamų už alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius. (Cho, cho! Dabar skiriamas 1 proc. Šiaip mintis – ne nauja, tokių siūlymų buvo ir prieš 4 metus, tik tada siūlė Žilvinas Šilgalis, ne socdemai).

– Trenerių atlyginimai padidės iki 30 proc. (0,01 irgi yra „iki 30“, gal galima būtų sužinoti tikslią apatinę ribą?).

– Pakeistas  kūno  kultūros  ir  sporto  fondo  įstatymas  40  proc.  fondo  lėšų  numatys  savivaldybių (seniūnijų, bendruomenių, klubų) sporto ir sveikos gyvensenos projektams (abiem rankom – už!).

– Vadovaujantis trenerių tarifų nustatymo dokumentais Lietuvos regionuose bus įsteigtos penkios sportinio ugdymo klasės (tebūnie, nepakenks).

– Bus įsteigtos 3 (iš jų 1 sveikatos ugdymo pamoka), o 2019 metais 4 kūno kultūros ir sveikatos ugdymo pamokos (iš jų 2 sveikatos ugdymo). Šios pamokos pagerins žalingų įpročių prevencijos, lytiškumo ugdymo, patriotinio ugdymo žinias ir fizinio aktyvumo įgūdžius. (Kas ta sveikatos ugdymo pamoka? Visi kalba apie trečią kūno kultūros pamoką ir tiek. Kalbėjausi šia tema su keleto didelių federacijų prezidentais, visi iš tokios idėjos juokiasi. Argumentas vienas – jei dabar esančias 2 kūno kultūros pamokas lanko ~40 proc. moksleivių, tai kokia prasmė daryti trečią? Gal geriau pakoreguokime planus, strategiją, kad į tas 2 pamokas visi ateitų?)

Visa kita, kas žadama programoje, mano subjektyvia nuomone, yra daugiau ar mažiau deklaratyvu, geriau ar prasčiau, vienaip ar kitaip veikia ir dabar.

Viską iš eilės galite perskaityti šio dokumento 14 psl.: http://lsdp.lt/userfiles/files/Rinkim%C5%B3%20programa_gal_2016_gal%20(2016_09_13).pdf

Liberalų sąlūdis

2. Virgilijus Alekna
4. Viktorija Čmilytė-Nielsen
8. Žydrūnas Savickas
21. Linas Kvedaravičius
125. Marijus Rimas

Sporto reikalus giliai išmanančių žmonių gana daug, tad neabejojau, kad sporto temą šios partijos programoje tikrai rasiu. O atsidaręs www ėmiau ir neradau. Teko spėti, kur bus paslėpa: gal prie „Žmogaus gerovė“, gal prie „Daugiau laimingų veidų“, gal prie „Sveiki piliečiai – sveikoje Lietuvoje“, gal prie švietimo?

Teisingas atsakymas – „Daugiau laimingų veidų“. Paclickinus pasitinka pažadas „Užauginsime daugiau meilutyčių ir valančiūnų“.

3 pdf lapai – http://www.liberalai.lt/content/uploads/2016/08/Fizinis-aktyvumas-ir-sportas.pdf

LS pirmiausia akcentuoja visuomenės sveikatinimo reikalus, kad vėliau būtų sutaupyta lėšų gydymui ir būtų tiesiog išvengta dalies mirčių. Po to yra daug tradicinių pažadų apie tai, kaip skatins verslą įsitraukti į sveikatinimo programas, kurs sveikos gyvensenos propagavimo sistemą, skatins infrastruktūros plėtrą ir t.t.

Skirtingai nuo socdemų, LS kalba būtent apie esamų 2 kūno kultūros pamokų mokyklose tobulinimą, o sveikos gyvensenos temas žada integruoti į kitų dalykų kursus.

Taip pat yra labai svarbi užuomina į neformaliojo švietimo krepšelį, nors drąsos imtis rimtos reformos atsisakant valstybinių sporto mokyklų dar neužtenka. Būtent to nori visos pažangesnės federacijos, visus užkniso dažniausiai vegetuojančios valstybinės SM (kuriose dažnai koks nors politikas dar pramušinėja papildomą etatą pvz. krepšiniui kitų šakų trenerių krūvio mažinimo sąskaita arba direktorium tapęs kokios nors šakos atstovas ima tempti savo sportą), labai retai prilygstančios privačioms, bet… Kaip aš mėgstu sakyti, įveskite lygiavertę konkurenciją pagal neformaliojo ugdymo krepšelius be jokio valstybinio pilno išlaikymo kai kurioms mokykloms ir su vaikais gatvėse įvyks taromatų efektas – sporto mokyklos, klubai juos tiesiog išgaudys iš gatvių. O tada tegul veikia natūrali atranka: gerai dirbantys iškils, blogai dirbantys išnyks. Kad tik greičiau!

LS irgi duoda miglotų užuominų apie galimą sporto finansavimo sistemos keitimą. Bet viskas kažkaip kreivai ir neaiškiai. Tame pačiame skyriuje iš pradžių prižadama įsteigti fondą, per kurį būtų finansuojamas aukšto meistriškumo sportas („fondas galės finansuoti sportininkų treniruočių stovyklas, pasirengimą varžyboms, kelionės ir pragyvenimo išlaidas, taip pat remti jaunuosius sporto talentus.“), o po to keletu eilučių žemiau žadama siekti, „kad profesionalusis sportas būtų finansuojamas tiesiogiai iš biudžeto.“ Supraskite kaip norite.

Na ir dar prižadama užbaigti nacionalinio stadiono Vilniuje statybas.

Lietuvos laisvės sąjunga (a ka Zuokas)

9. Erikas TAMAŠAUSKAS
15. Petras NAUSĖDA
57. Tomas RAŽANAUSKAS

Programos turinyje yra gražus ir konkretus IV punktas „Sportas visiems“ – http://lls.lt/rinkimu-programa#IV.%20Sportas%20visiems

Kaip galima suprasti iš pavadinimo, pagrindinis akcentas vėl skirtas visuomenės sveikatinimui. Vėl daug visko to paties: tobulinsime infrastruktūrą, steigsime centrus, renovuosime, kursime programas ir t.t.

Įdomi mintis: „Greta kompensuojamųjų vaistų knygelių įvesime kompensuojamojo sporto ir sveikatinimo knygeles vyresnio amžiaus asmenims – jų fizinis aktyvumas dažnai atvirkščiai proporcingas sveikatos problemoms.“

Taip pat žadama, kad mokyklose atsiras atskiras sveikos gyvensenos kursas ir visos mokyklos turės turėti po atitinkamą pedagogą. Dar žadama, kad mokyklų valgyklose bus prekiaujama tik sveiku maistu. Norit tikėkite, norit – ne.

Šie liberalai pasako apie valstybines sporto mokyklas tai, ko nepasakė anie: „Skatinsime privačių sporto klubų, akademijų, mokyklų veiklą. Sekdami užsienio šalių praktika palaipsniui atsisakysime iš savivaldybių biudžetų finansuojamo sporto, sudarydami sąlygas įvairioms sporto bendruomenėms vystytis savarankiškai.“

Taip pat žadama imtis sporto finansavimo sistemos optimizavimo. Galima suprasti, kad turėtų likti kuo mažiau įvairių panašias funkcijas turinčių organizacijų ir visi vienos sporto šakos reikalai susivestų į federacijas. Taip pat žadama surinkti į vieną vietą lėšas, kurios yra skiriamos tarsi sveikatinimui, bet plaukioja įvairiose skirtingose ministerijose.

Taip pat kalbama apie būtinybę sportininkams užtikrinti socialines garantijas, o bendrame partijų kontekste itin išsiskiria siekis sukurti GPM lengvatas profesionaliems sporto klubams – „Pasirūpinsime, kad valstybė profesionaliems sporto klubams grąžintų jų sumokėtą gyventojų pajamų mokesčių dalį.“

Darbo partija

8. Vydas Gedvilas
14. Jonas Pinskus
35. Ritas Vaiginas
59. Saulius Girdauskas

Ši partija savo programoje sukūrė atskirą skyrių, pavadintą tiesiog „Sportas“ – https://www.darbopartija.lt/seime/programa-2016/

Darbiečiai taip pat daug dėsto apie sporto įtaką sveikatai, sporto bazių, aikštelių renovaciją, sporto centrų steigimą ir t.t.

Taip pat DP kartoja socdemų pasiūlymą apie 3 kūno kultūros pamokas per savaitę ir žengia dar toliau: „Sieksime, kad  mokiniai kasdien turėtų fiziškai aktyvią pertrauką tarp pamokų, ne trumpesnę kaip 25 min.“ Be to, žadama sukurti ir išleisti sporto ugdymo vadovėlį.

Kaip ir viskas, ką norėtųsi paminėti.

Subjektyvi išvada

Jei neatsižvelgčiau į jokias kitas aplinkybes ir balsuočiau tik pagal sportinius pažadus, nedvejodamas imčiau Zuoko programą (pirmiausia, dėl valstybinių sporto mokyklų, toliau – dėl sporto finansavimo sistemos orientavimo į federacijas, GPM grąžinimo profesionaliems klubams, socialinių garantijų sportininkams).

Antroje vietoje – socdemai. 3 proc. nuo akcizo ir 30 proc. didesni trenerių atlyginimai skamba labai gražiai. Bėda, kad per gražiai. Nepatikėsiu, kol nepamatysiu fakto. Plius norėčiau, kad Edis Urbanavičius liktų KKSD generalinio pareigose.

3 vieta – Liberalų sąjūdis, 4 – Darbo partija.